Hvar

Iako je pri ovom projektu ugradnja izvršena na postojeći objekt, grilja MS Siluett® HALO uklopljena je u detalje podova, špaleta i nadvoja postojeće kuće tako vješto da izgleda kao da je tako projektirana od početka.

Kako su u ovom području vjetrovi vrlo nepredvidivi, MS Siluett® grilje su se pokazale kao idealna zaštita od sunca, koja se jednako dobro nosi i sa svim izazovima koje donose vjetrovi.

Želite više informacija?

Kontaktirajte nas za tehničke nacrte i sve ostale detalje.

Pogledajte više inspiracija